شهادت مامور انتظامی ریگان در درگیری با اشرار‌ یک مامور مجروح شد
۲مأمور نیروی انتظامی شهید و زخمی شدند
ماشین تغییرات در استان کرمان روشن شد
1
All rights reserved by J4F.IR