خروج ۴۷۹۹ زائر خارجی از مرز مهران برای شرکت در راهپیمایی اربعین
زائران از پارک خودروها در معابر مهران خودداری کنند
ثبت نام یک میلیون و ۳۵۰ هزار مسافر اربعین
امکان صدور ویزا در نقطه صفر مرزی وجود ندارد
حال وهوای مرز مهران دوازده روز مانده به اربعین حسینی
سامانه سماح تا ۲ روز قبل از اربعین باز است
سامانه سماح تا چه زمانی باز است؟
کاهش نرخ مکالمات صادره ایران به عراق از دقیقه ای ۳۰۰۰تومان به ۹۰۰تومان‌ ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR