اربعین یکی از ظرفیت های توسعه ایلام‌ مسیر ترشابه به مهران تا اربعین زیر ‌‌‌
حمایت از ستاد مردمی راهنمای زائر توسط ستاد مرکزی اربعین کشور
برگزاری جلسه ستاد اربعین در استان کرمانشاه
افزایش آمادگی مرزهای ایران برای تردد زائران اربعین طی سال جاری
بازیگر معروف به قید ضمانت آزاد شد ‌عکس
ضرورت ایجاد کمربند غربی مهران برای کاهش ترافیک در زمان اربعین
۸ مرداد، آغاز صدور روادید اربعین
حذف نقاط حادثه خیز ملکشاهی تا قبل از اربعین
ایلام‌ خدمات امدادرسانی در اربعین امسال با تجهیزات ایمن انجام شود
1
All rights reserved by J4F.IR