حذف دلار از مبادلات اقتصادی اروپا هدف اصلی راه اندازی ‌‌‌ است
هدف از راه اندازی ‌‌‌ حذف دلار از مبادلات اقتصادی اروپاست
1
All rights reserved by J4F.IR