متأسفانه موانع زیادی در زمینه تولید هست که دولت باید جداً و مؤکداً برای ‌‌‌
آیت الله جنتی‌ نظام هنوز پابرجاست
آیت الله جنتی‌ وضعیت مطلوب نیست
1
All rights reserved by J4F.IR