دخالت آلمان در مناقشات بین ترکیه و آمریکا‌ برلین‌ آنکارا کشیش آمریکایی را ‌‌‌
آنکارا‌ شخص ترامپ به لیر ترکیه حمله کرده است
پایان حسرت؛استارت سوپر لیگ ترکیه با ایرانی ها‌عکس
ممکن است آنکارا کشیش آمریکایی را با مدیر هالک بانک مبادله کند
کسری تراز تجاری ترکیه به ۴۷میلیارد دلار رسید
شنیده شدن صدای انفجار در آنکارا
شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت ترکیه
آنکارا‌ ایران همسایه و شریک مهم منطقه ای ما است
1
All rights reserved by J4F.IR