گوترش خواستار رفع نگرانیها از برنامه موشکی ایران شد
گوترش‌ طرف های یمنی بدون هیچ پیش شرطی مذاکره کنند
1
All rights reserved by J4F.IR