گرهارد شرودر‌ آمریکا مانند اشغالگر با ما رفتار می کند
جامعه جهانی باید در مقابل اقدامات خودسرانه آمریکا ایستادگی کند
ترامپ‌ چین خواهان توافق تجاری با ماست
آمریکا اروپا را تهدید کرد
کره شمالی یک شهروند آمریکایی را اخراج می کند
واشنگتن پست‌ بن سلمان دستور ربودن خاشقجی را داده بود
مقام آمریکایی‌ شریک بهتر از عربستان نداریم
کره شمالی یک ‌سلاح تاکتیکی فوق مدرن‌ آزمایش کرد‌ آمریکا‌ اطمینان داریم ‌‌‌
آتش سوزی کالیفرنیا ‌۶۳ کشته و بیش از ۶۰۰ نفر در مفقود شده اند
1
All rights reserved by J4F.IR