مسئولان نیجریه از طرح بیابان زدایی آران و بیدگل دیدن کردند
تتازه نظر در قطع برق آران و بیدگل ضروری است
الگوی آبیاری ۷۰ درصد فضای سبز آران و بیدگل تغییر کرد
۵۰ پنل خورشیدی به مددجویان کمیته امداد واگذار می شود
1
All rights reserved by J4F.IR