۹۵درصد تعهد اقتصاد مقاومتی در سامانه نوین آبیاری در قزوین محقق شد
روند تکمیل طرح های آبیاری نوین در استان قزوین تسریع شود
سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی نیازمند نظارت فنی است
1
All rights reserved by J4F.IR