روزانه ۱۸ میلیون سفر در تهران انجام می شود
ممنوعیت تردد کامیون در ۲منطقه شمالی تهران
توافق نامه پاریس؛چوب لای چرخ ۸۴صنعت اشتغال زا‌نفت زمین گیر می شود
توافق نامه پاریس؛ چوب لای چرخ ۸۴صنعت اشتغال زا
کشوری با حمل و نقل عمومی رایگان
1
All rights reserved by J4F.IR